Ас. д-р Методи Трайков е преподавател в катедра „Информатика“ към Природо-математически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Доктор е в научно направление 4.6 Информатика и компютърни науки.

Чете лекции  и води упражнения по Web дизайн, Програмиране с C++ и Java, Програмиране и структури от данни, Технологии в Интернет, Функционално програмиране в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.Завършил е успешно първо ниво на CISCO академия. Занимава се активно с програмиране и разработване на Web сайтове.

Автор е на редица публикации в областта на Биоинформатиката. Участва в редица национални и международни проекти, и научни форуми, посветени на математиката и информатиката.

Член е на Съюз на математиците в България.

Контакти: ЮЗУ „Неофит Рилски“, „Иван Михайлов“ 66, 2700 Благоевград, email: metodi.gt@gmail.com