Магистър Марияна Таланова е докторант редовно обучение в катедра „Библиотечен и информационен мениджмънт“ с научен ръководител проф. Мариела Модева. Магистър по научната специалност „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“. Бакълавър по Библиотекознание и библиография. Автор на докладите  „Асамблея „Знаме на мира“ – един обединен свят”, „Библиотеките в нашия живот и култура”, „Комуникационни аспекти на културната дипломация” и „Дигитализиране на културното ни наследство, приложението му в културната дипломация и защита на авторското право” публикувани в сборниците на УниБИТ.

Участва в редица научни конференции – „Авторско право“ 2018 Г., национална науча конференция с международно участие в София, по повод „Народни будители“ през 2016 г. 2017 г. и 2018 г., и Шестия национален семинар „Европейските граждани и интелектуалната собственост – възприятие, осъзнатост, поведение“ 2018 г.

Контакти: talanova.mariyana@mail.bg, тел. +359 878 87 24 99