Д-р инж. Василиса Павлова е преподавател в катедра „Технологично обучение и професионално образование“ на Технически факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски“, Благоевград. Доктор е по научната специалност „Методика на обучението по техника и технологии“.

Асистент на упражнения по: „Медийна грамотност“, ТП „Компютърни технологии“, „Компютърна графика“ и „3D и AR в професионалната подготовка“, „Прогнозиране и моделиране в ТО“. Старши експерт по Информатика и информационни технологии в Регионално управление на образованието(РУО) в Благоевград. Магистър – инженер „Компютърни системи и технологии“, квалифицирана в обучението по Информатика и ИТ и специализация по Икономика. Дейността й е свързана с инспектирането, контрола и методическата подкрепа на учители по информационни технологии, както и с организацията и провеждането на множество национални и регионални състезания по ИТ в региона. Има над 18 години практически опит в системата на средното образованието и 7 години в сферата на висшето образование.

Автор е на 20 публикации в областта на използването на съвременни технологии в обучението, интерактивността в електронното и мобилното обучение, облачни услуги, тримерно моделиране, разширена реалност. Има апробирани иновативни модели за подобряване на професионалните компетентности на учителя в системата на училищното образование. Контакти: ЮЗУ “Неофит Рилски“, Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66, Благоевград – 2700, e-mail: vasy_pav@abv.bg