За да дадете мнение относно приложение на 3D технологиите в обучението и популяризирането на Културно-Историческото Наследство (КИН) в университетска информационна среда може да попълнете следната АНКЕТА.

Благодарим Ви за отделеното време!

Резултати от проведената анкета:

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ОБРАБОТКА НА АНКЕТИТЕ