Анжела Димчева е докторант по наукознание, направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки”, в УниБИТ, катедра КИНТ (Културно-историческо наследство и туризъм). Тя е магистър по специалност „Българска филология” с втора специалност „Английски език”, журналист и писател.

Автор е на 6 художествени книги (поезия и философски фрагменти) и на 1 сборник с литературно-критически анализи. Публикувала е повече от 1000 журналистически и публицистични материала в над 30 издания, има 4 научни публикации в сборниците на УниБИТ „Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век” и „Хармония в различията”. Разработва докторска дисертация на тема „Аксиология на общуването и систематичност на културните взаимодействия в контекста на световните писателски форуми в София (1977 – 1986)”. Работи върху темата за авторските права в библиотеките  – директива PLR на Европейската комисия, за което е изнесла 6 доклада през последните 3 години на научни конфренции в София, Загреб, Лисабон и Талин. Участва с доклад за орфизма и неговите проекции в съвременната култура в Международната конференция  „Нематериалното културно наследство на Балканите” – Клубове „Леонардо да Винчи” –  ЮНЕСКО – София, 2016.

Тя е член на Управителния съвет на фондация „Българско слово” (в. „Труд”) от 2017. Председател на Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов” (Национален студентски дом – София) – от 2015.  Член е на Съюза на българските писатели, на Съюза на българските журналисти, на Българската секция на П.Е.Н., на Асоциацията на софийските писатели. Лауреат на Златен медал „М. Ю. Лермонтов” (Москва, 2014) и на Златно перо на СБЖ (2016).

Контакти: София – 1415, ул. „Горска поляна” 16, имейл: angeladt@abv.bg, тел.: 0877 05 78 60